Toto vám neprejde!

V parlamente prešiel do druhého čítania zákon Anny Záborskej, ktorý opäť útočí na reprodukčné práva žien. Spolupráca ultrakonzervatívcov a fašistov nastoľuje nebezpečný precedens a je začiatkom cesty k ďalším prekážkam pre ženy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v prípade výkonu interrupcií. Návrh zákona zamedzuje prístup k informáciám o interrupciách a jeho cieľom je naopak od žien získať veľmi citlivé osobné informácie. Nezmyselne tiež predlžuje povinnú čakaciu z doterajších 48 na 96 (resp. 72) hodín, a to je v prípade zdravotných dôvodov. Takáto právna úprava sťažuje až znemožňuje prístup k bezpečným interrupciám. Je snahou o udržiavanie moci nad ženami, keď zo žien robí nesvojprávne bytosti, ktoré potrebujú osobitný čas, aby sa dokázali "správne" rozhodnúť.

Rozhodli sme sa preto, že poslancom a poslankyniam, ktorí/é čoskoro budú rozhodovať o zákone, ukážeme, že ľudia s týmto naozaj nesúhlasia a nechcú, aby sa krajina vydala poľskou cestou.

Naša iniciatíva – štafetový protest - s podtitulom Toto vám neprejde! bude trvať 72 hodín, počas ktorých sa pred Národnou radou vystrieda 72 známych osobností, aktivistov a aktivistiek a ďalších ľudí, ktorým nie sú práva žien ľahostajné. Cieľ je jasný: ukázať našim zástupcom a zástupkyniam v parlamente, že ženské práva sú ľudské práva a my odmietame snahy o ich obmedzovanie. Pripomenúť, že 72 hodín je presne o 72 viac, ako je potrebné, pokiaľ sa žena raz rozhodne pre interrupciu.

Je potrebné konať teraz!


Podporte iniciatívu svojím podpisom.

Vyzývame našich zástupcov a zástupkyne v parlamente, aby rešpektovali ženské (ľudské) práva a NEPODPORILI zákon Anny Záborskej, útočiaci na reprodukčné práva žien.

10 000 podpisov
1. cieľ: 10 000 podpisov - splnený
20 000 podpisov
2. cieľ: 20 000 podpisov - splnený
30 000 podpisov
3. cieľ: 30 000 podpisov - splnený
36 492 podpisov
4. cieľ: 40 000 podpisov